CẤU HÌNH CƠ BẢN GIAO THỨC SNMP

3336

    Tổng quan về giao thức SNMP

Giao thức SNMP sẽ giải  quyết được các bài toán về giám sát tài nguyên máy chủ; giám sát hiệu năng, lưu lượng trên các thiết bị mạng; hệ thống cảnh báo sự cố tức thời.

SNMP dùng để quản lý, nghĩa là có thể theo dõi, có thể lấy thông tin, có thể được thông báo, và có thể tác động để hệ thống hoạt động như ý muốn.

Ví dụ: Một số khả năng của phần mềm SNMP :

–     Theo dõi tốc độ đường truyền của một router, biết được tổng số byte đã truyền/nhận.

–     Lấy thông tin máy chủ đang có bao nhiêu ổ cứng, mỗi ổ cứng còn trống bao nhiêu.

–     Tự động nhận cảnh báo khi switch có một port bị down.

–     Điều khiển tắt (shutdown) các port trên switch.

SNMP dùng để quản lý mạng, nghĩa là nó được thiết kế để chạy trên nền TCP/IP và quản lý các thiết bị có kết nối  mạng  TCP/IP. Các thiết bị mạng không  nhất  thiết  phải là  máy tính mà có thể là switch, router, firewall, ADSL gateway, và cả một số phần mềm cho phép quản trị bằng SNMP.

SNMP là giao thức đơn giản, do nó được thiết kế đơn giản trong cấu trúc bản tin và thủ tục hoạt động, và còn đơn giản trong bảo mật (ngoại trừ SNMP version 3). Sử dụng phần mềm SNMP, người quản trị mạng có thể quản lý, giám sát tập trung từ xa toàn mạng của mình.

Các thành phần chính trong mô hình của SNMP


–      Network  management  station  thường là  một  máy  tính  chạy  phần mềm  quản  lý  SNMP  (SNMP management application), dùng để giám sát và điều khiển tập trung các network element.
–      Network  element  là  các  thiết  bị,  máy  tính,  hoặc  phần  mềm  tương thích SNMP và được quản lý  bởi Network management station. Như vậy element bao gồm device, host và application.
–      SNMP agent là  một  tiến  trình  chạy trên network element, có  nhiệm vụ  cung  cấp  thông  tin  của  element  cho  station,  nhờ  đó station có thể quản lý được element.

Mô hình cấu hình SNMP cơ bản

– Cài đặt phần mềm GNS3, Wireshark, PRTG lên máy tính làm chức năng SNMP Manager

– Chạy chương trình GNS3 và kết nối thiết bị theo mô hình mạng như hình trên

+Cấu hình địa chỉ IP cho các Interface đấu nối:
SNMPAgent(config)#int f0/0
SNMPAgent(config-if)#ip address 192.168.1.9 255.255.255.0
+ Cấu hình Enable chức năng giao thức SNMP
SNMPAgent(config)#snmp-server community public ro
SNMPAgent(config)#snmp-server community private rw
– Add sensor trên phần mềm PRTG:

– Chọn kiểu SNMP Sensor

– Chọn thiết bị

– Chọn cổng trên Router để giám sát Bandwidth

– Kiểm tra trên phần mềm theo dõi PRTG:  Trên máy tính thực hiện ping đến cổng f0/0 của router ping -t -l 10240 192.168.1.9

–   Chạy chương trình wireshảk để bắt gói tin và kiểm tra kết quả hoạt động của giao thức SNMP

prtg-traffic-grapher-6-2-2-setup

prtg-v6-2-2-key

ThS. Phan Thanh Toản