LỊCH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TTTN VÀ LVTN

1833

    Tuần từ 1/06/2016

  • Thời gian: 15h-16h thứ 7 hàng tuần
  • Địa điểm: Liên hệ trước với GV để biết địa điểm cụ thể.

     Nhóm sinh viên thực hiện LVTN lưu ý:

  • Lịch trực hướng dẫn SV thực hiện TTTN và LVTN của GVHD được cập nhật chiều thứ 2 hàng tuần (sau khi có LCT của HV);
  • Sinh viên xem lịch cập nhật và đến gặp GVHD đúng theo lịch;
  • Để buổi hướng dẫn đạt hiệu quả, sinh viên cần gửi báo cáo công việc hàng tuần trước 01 ngày cho GVHD qua email.

GVHD: ThS. Phan Thanh Toản

Liên hệ:


Email: phanthanhtoan@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/phanthanh.toan.77

Skype: phanthanhtoan77