Phần mềm bảo vệ Thư mục và Tập tin FolderDefenceFree

1126

Nhằm mục đích bảo vệ các thư mục và dữ liệu cá nhân. Blog Võ Đình Nhật chia sẻ Phần mềm bảo vệ Thư mục và Tập tin FolderDefenceFree hoàn toàn miễn phí.

Phần mềm bảo vệ Thư mục và Tập tin FolderDefenceFree

Phần mềm bảo vệ Thư mục và Tập tin FolderDefenceFree
Phần mềm bảo vệ Thư mục và Tập tin FolderDefenceFree

Các tính năng chính :

Phần mềm này hỗ trợ cho bạn khóa và làm ẩn thư mục một cách nhanh chóng. Với 4 phương pháp hỗ trợ:

  • Hide
  • Lock
  • Hide
  • Lock
  • Read Only

Các dữ liệu quan trọng trên máy tính của bạn được an toàn, ngăn chặn các truy cập trái phép từ người khác.

Bạn có thể khóa hoàn toàn các tập tin hoặc chỉ định chế độ chỉ cho xem mà không được phép chỉnh sửa, xóa hay di chuyển các thư mục đó.

Số lượng các tập tin cần bảo vệ của bạn là không giới hạn. Tùy thuộc vào kích thước file dữ liệu, ứng dụng FolderDefence Free có thể giúp bạn ẩn các tập tin theo yêu cầu thời gian mong muốn.