PHẦN MỀM DẠY HỌC QUA MẠNG NETOP SCHOOL 6.0

1298

Phần mềm của HÃNG Danware với tính năng tuyệt vời trong việc dạy học thông qua mạng máy tính

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm NetOp truong 6.00

BBFlashBackPro3

ChromeStandaloneSetup_v39

Colasoft MAC Scanner_2.3.0.516

Cyberoam_SSL_VPN_v1.0.6

Debut Video Capture

FTP_Server

HDD_sentinel_pro_setup

NhietDo-Checking-Piriform-Speccy

Office 2007: https://drive.google.com/file/d/0B9_SLG9peUxYRHNUSGp0YU1oODg/view?usp=sharing

Office 2010 Toolkit

Office 2010 Source Setup: https://drive.google.com/drive/folders/0B55FuuGG_QjRSWd6cm82eWdUdjA?usp=sharing

Office 2010 License Source Setup: https://drive.google.com/file/d/0B55FuuGG_QjRRmV3VWZXN29kMm8/view?usp=sharing

OneKey_V13.4.5.203

PCWizard

POWEROFF

putty

SearchEverything-: https://drive.google.com/file/d/0B9_SLG9peUxYcm1aVXlsM1FLQlE/view?usp=sharing

TeamViewerQS

TeamViewer_S

TeamViewer9: https://drive.google.com/file/d/0B9_SLG9peUxYSGwwbFhBVHE2RUU/view?usp=sharing

TeraCopy.v2.12

UniKey 4.0.8 Final

UniKey-4.0RC2-1101-Setup_x64

UltraISO Premium Edition v9.3.6.2766

Windows8 Start Menu to desktop

WinRARv362-win32bit

Winrar-x64-500

YTD Youtube downloader

ws_ftp-pro-v8-0

echo off
cls
md \olddrivers
cd \olddrivers
xcopy c:\WINDOWS\help /h /y
xcopy c:\WINDOWS\inf /h /r /y
xcopy c:\WINDOWS\system /h /r /y
xcopy c:\WINDOWS\system32 /h /r /y
xcopy c:\WINDOWS\system32\drivers /h /r /y
pause